Asbestsaneerders die de regels overtreden, krijgen van de Inspectie SZW een boete. Daarnaast zal de Inspectie het bedrijf dat zware of ernstige overtredingen begaat, voortaan ook vermelden op haar website. Dat is mogelijk met de nieuwe ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware en ernstige asbestovertredingen’, die half augustus in werking is getreden. Bron: Nieuwsbrief Asbest, Inspectie SZW, 2 oktober 2014.