De Inspectie SZW bezoekt van 1 augustus tot en met 31 oktober 100 metaalgieterijen. Daarbij kijken de inspecteurs onder andere naar het veilig werken met machines, de veilige inrichting van de arbeidsplaats en naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Volgens de Asbestkaart zijn in de metaal gietmallen van asbestcement gebruikt. De IAS Monitor laat zien dat de metaal tot de belangrijkste sectoren behoort die asbestslachtoffers hebben veroorzaakt. Bron: inspectieszw.nl, 31 juli 2014.