Nederlands grootste grondverzetbedrijf, Boskalis, zet een uniek instrument in om Harderwijk van asbestvervuiling af te helpen. Volgens de Beau Dredge techniek wordt met een enorme stofzuiger schone grond uit de diepte opgezogen en boven op een met asbest vervuilde grondlaag in het oude havengebied gestort. Het Harderwijkse asbestprobleem ontstond bijna tachtig jaar geleden toen Asbestona een asbestverwerkende fabriek bouwde in het havengebied van het Veluwse visserstadje. De visserij lag op haar gat door de aanleg van de Afsluitdijk en de fabriek bood een welkom alternatief voor de werkloze vissers. Daarbij stapten veel vissers over op het houden van eenden in de buitengebieden rond Harderwijk en Ermelo. Voor de eendenschuren werden  goedkope asbestplaten gebruikt. Daarnaast konden boeren en overheden gratis resten asbest halen bij de fabriek om wegen mee te verharden. Het intensieve gebruik van de slijtvaste en onbrandbare vezels leidde tot een enorme vervuiling op verschillende plekken op Harderwijks grondgebied. De provincie Gelderland heeft inmiddels alle wegen waar asbest als verharding was gebruikt afgegraven en grond is afgevoerd en verwerkt. Ook in het eendengebied tussen Harderwijk en Hierden hebben al grootscheepse saneringen plaats gevonden. Bron: Reformatorisch Dagblad, 24 juli 2014.