Canada produceerde tot 1980 meer dan de helft van de wereldwijde chrysotiel asbestproductie. Daarna nam de productie drastisch af tot een volledige stop in 2012. 95% van de productie vond plaats in het district Quebec. Gevolg is dat de mesothelioomincidentie in dit deel van het land gemiddeld hoger is dan in de rest van het land. De incidentie heeft in 2007 een piek bereikt. Bron: Krupoves, A. (e.a.), 2015.