Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2011 weer meer aanvragen in behandeling genomen dan in voorafgaande jaren. In 2011 ging het om 554 aanvragen, in 2010 544 en in 2009 526. Dat meldt het jaarverslag over 2011. In totaal heeft het IAS sinds de start in 2000 5256 aanvragen in behandeling genomen. De groep bestaat voor verreweg het grootste deel (90%) uit mannen. Bijna driekwart is op het moment van aanvraag boven de 65 jaar. 80% is als werknemer aan asbest blootgesteld. Meest voorkomende sectoren zijn de bouwnijverheid, inclusief installatiebranche en de industrie. Er is sprake van onderaanmelding door vrouwen. Van de bemiddelbare groep heeft meer dan de helft een volledige schadevergoeding ontvangen (2012: 59.536) en de rest een tegemoetkoming (2012: € 18.626). Bron: IAS, 28 maart 2012.