Uit processtukken blijkt dat meer dan 50 jaar geleden gedetineerden werden betaald om te worden geïnjecteerd met asbest, zodat het effect op hun huid vergeleken kon worden met dat van talkpoeder. Farmaceut Johnson & Johnson was betrokken bij dit experiment. Bloomberg.com, 8 maart 22