Italiaanse onderzoekers hielden een enquete onder 27 patienten, hun mantelzorgers en een gezonde controlegroep. De patienten rapporteerden meer geheugen- en concentratieproblemen dan de gezonde mensen. Opmerkelijk was dat hun mantelzorgers naast psychische problemen ook een slechtere lichamelijke gezondheid meldden, een negatieve mening over anderen en angst voor beperking van normale activiteiten. Daarnaast rapporteerden zowel patienten als hun verzorgers een sterkere overtuiging dat doelen niet meer bereikt kunnen worden en problemen niet opgelost. Beide groepen voelden zich besluiteloos en ineffectief in hun leven. Bron: Granieri, A. e.a. (2013).