De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben samen een handleiding gemaakt voor nationale programma’s om asbestziektes uit te bannen. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 28 september2007. Meer http://www.ilo.org/