Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 438.489 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, waarvan 100.000 door asbest. Dit vermeldt het onlangs verschenen rapport ‘Decent Work – Safe Work, ILO Introductory Report to the XVIIth World Congress on Safety and Health at Work’ van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het rapport vermeldt verder dat, naar schatting, het werkelijke aantal dodelijke arbeidsongevallen wereldwijd zo’n achtmaal hoger ligt dan de officiële cijfers aangeven.

Bron: ILO, 18 september 2005. Meer http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/36.htm