Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op 28 april heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een document gepubliceerd over de preventie van beroepsziekten. Daarin staat o.a. dat tussen 1995 en 2029 in West Europa naar schatting 200.000 mensen ten gevolge van mesothelioom zullen overlijden. Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 2 miljoen mensen door een beroepsgerelateerde ziekte. Bron: ILO, 25 maart 2013.