Op 4 november gaf directeur Machiel van der Woude een presentatie over het IAS op het FNV Platform arbeidsrisico`s asbestgerelateerde aandoeningen. Hij presenteerde de resultaten van het IAS sinds de start van het instituut. en concludeerde dat de balans positief is. 60 tot 70% van de “bemiddelbare” mesothelioomslachtoffers krijgt momenteel na bemiddeling van het IAS de volledige schadevergoeding uitgekeerd: een resultaat om tevreden over te zijn, zeker gezien de ontwikkelingen in het geldend recht. Het IAS is, naar zijn mening, een waardevolle mix van civiele aansprakelijkheid en sociale zekerheid. Verbeteringsmogelijkheden bestaan nog met betrekking tot verjaring en stelplicht/bewijslast. Op dit moment studeert een commissie onder leiding van Professor Hijma op mogelijke oplossingen. Bron: IAS, 4 november 2008.