In 2012 neemt de stroom aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) helaas nog niet af. Het aantal mensen dat in Nederland mesothelioom krijgt, ligt al enkele jaren boven de 500 per jaar. Ondanks het asbestverbod sinds 1993 lijkt de piek nog niet bereikt.

Bijna 90% is man en meer dan driekwart is 65plus op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Dat staat in het jaarverslag van het IAS over 2012. Bijna 90% van alle aanvragen bij het IAS resulteerde in een schadevergoeding of tegemoetkoming bij leven.

IAS Monitor
De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2012 analyseren beleidsmakers en experts in een Ronde Tafelgesprek aan de hand van de IAS Monitor waar de oorzaken van asbestblootstelling liggen. De cijfers laten zien dat bij ongeveer 80% van de mensen met mesothelioom de belangrijkste oorzaak in beroepsgerelateerde asbestblootstelling ligt. Werken met asbest speelt echter vaak ook een rol bij de groep die tot de zgn. ‘milieu-gerelateerde’ slachtoffers wordt gerekend (de TNS-groep). Bijvoorbeeld doordat men thuis met asbest kluste of in een omgeving was waar met asbest werd gewerkt.

2012 in het kort
Op 26 januari bestaat het IAS 12 jaar. Op deze dag wordt in de Raadzaal van het SER-gebouw een symposium georganiseerd onder de titel ‘Het IAS anno 2012’. Belangrijk onderdeel vormt de uitreiking van de prof. Job de Ruiterprijs, genoemd naar de geestelijke vader van het IAS. In 2012 wordt ook veel aandacht geschonken aan onderzoek en voorlichting. Verder richt de aandacht zich op een andere asbestziekte, te weten asbestose. Het ligt in de bedoeling dat asbestoseslachtoffers binnen afzienbare termijn gebruik kunnen maken van een regeling, conform de tegemoetkomingsregeling voor werknemers met mesothelioom.

Instituut Asbestslachtoffers, april 2013