Het Instituut Asbestslachtoffers heeft in 2010 meer aanvragen in behandeling genomen dan in 2009 (544 i.v.t. 526) . Van een daling, ooit voorspeld, is dan ook zeker geen sprake. Dat meldt het jaarverslag over 2010. Na advies van het IAS kent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 447 gevallen een tegemoetkoming van 18.106 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Meer dan de helft van de groep die bemiddeld kon worden, ontvangt de volledige schadevergoeding van 57.111 euro. In totaal heeft het instituut de afgelopen 11 jaar 4702 aanvragen in behandeling genomen. De groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen. Tweederde is boven de 65 jaar. De dienstverlening van het IAS wordt in 2010 goed gewaardeerd door de aanvragers. Bron: IAS, 26 april 2011.