In 2009 neemt het Instituut Asbestslachtoffers 526 aanvragen in behandeling en wikkelt 503 aanvragen af. In 391 gevallen kent de SVB na advies van het IAS een tegemoetkoming van 17.531 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom.
62% van de groep die bemiddeld kon worden, ontving de volledige schadevergoeding van 56.433 euro. Dat meldt het jaarverslag over 2009. Het totale aantal aanvragen overschrijdt in het tiende jaar van het instituut de 4000. De groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. De dienstverlening van het IAS werd in 2009 goed gewaardeerd door de aanvragers. Bron: IAS, 27 april 2010.