Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2008 601 aanvragen van asbestslachtoffers in behandeling genomen. Dit aantal was flink hoger dan in 2007. De invoering van de TNS-regeling was de belangrijkste oorzaak van deze toename.
Tot 1 december 2007 konden alleen werknemers of huisgenoten met de ziekte mesothelioom aanspraak maken op een financiele tegemoetkoming van de overheid, sinds die datum in principe alle mesothelioomslachtoffers. Daarnaast is sinds 2007 sprake van een algehele toename van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Sinds de invoering van de regeling TAS in 2000 en de regeling TNS in december 2007 hebben 2044 slachtoffers na positief advies van het IAS een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering (17.050 euro in 2008). De groep bestaat vrijwel geheel uit mannen (96%) met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Van de in 2008 afgewikkelde bemiddelingen voor werknemers of huisgenoten resulteerde 64% in volledige schadevergoeding voor de aanvrager (55.163 euro in 2008). De dienstverlening van het IAS werd in 2008 goed gewaardeerd door de aanvragers.