Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dat heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financi&euml.le tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. In dat kader is in het verslag een interview te lezen met minister Cramer van VROM, het ministerie dat voor deze regeling verantwoordelijk is. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf biedt het jaarverslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd en interviews met deskundigen op dit terrein. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website