Resultaten bemiddeling en advies

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 2530 aanvragen voor bemiddeling ontvangen van asbestslachtoffers en nabestaanden. Dit staat in het jaarverslag over 2006. In 2006 was het aantal aanmeldingen (371) ongeveer gelijk aan het voorafgaande jaar. Sinds de invoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in 2000 hebben 1326 slachtoffers na positief advies van het IAS een vergoeding ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering. Deze groep bestaat vrijwel geheel (97%) uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. In 2006 werd aan 291 mensen een voorschot toegekend.

Veel nieuws over asbest en gezondheid

In het jaarverslag worden de belangrijkste nieuwsfeiten op het gebied van asbest en gezondheid samengevat: een selectie uit het nieuws dat het IAS in 2006 via de IAS-nieuwsbrieven heeft verspreid, zoals belangrijke medische en juridische ontwikkelingen in verschillende landen, evenals de verschuiving van het asbestgebruik in de wereld en de internationale politiek.

Interviews

Het jaarverslag bevat vijf interviews. Jaap van der Linden, oud vakbondsman en bestuurslid van het IAS noemt het IAS een ‘geslaagd voorbeeld van het poldermodel’. De Belgische premier Guy Verhofstadt is blij dat in zijn land per 1 april 2007 via het Asbestfonds erkenning geboden wordt aan alle asbestslachtoffers. Prof. Siewert Lindenbergh van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in op de situatie t.a.v. smartengeld en proportionele aansprakelijkheid. Arnout Drop, secretaris van de European Asbestos Removal Association (EARA), geeft aan hoe de problematiek van sloopschepen op Europees niveau wordt aangepakt. Longarts Sjaak Burgers belicht de medische kant van de asbestslachtofferproblematiek.

Expertmeeting asbest en longkanker en 3de symposium Asbest en Longziekten

Het verslag geeft verder informatie over de bijeenkomsten die het IAS organiseerde: een expertmeeting over asbest en longkanker en het middagprogramma van het 3de Symposium Asbest en Longziekten van de longartsenvereniging NVALT. Daar werd nog eens benadrukt dat het IAS in Europa een voorbeeldfunctie vervult voor wat betreft schadevergoedingsregelingen voor asbestslachtoffers.

IAS-publicatie 2007/1, IAS jaarverslag 2006. Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, april 2007, 48 pag.

Meer informatie:
Secretariaat Instituut Asbestslachtoffers – Postbus 90405 – 2509 LK DEN HAAG Tel: 0703499754 – Email: secrias@ser.nl

Download Jaarverslag 2006

* Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt sinds 2000 tussen asbestslachtoffers met mesothelioom en hun (ex) werkgevers om gezondheidsschade vergoed te krijgen. De bemiddeling is gratis voor het slachtoffer. Het IAS is daarvoor opgericht door werkgevers- en werknemers- organisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Slachtoffers die hun (voormalige) werkgever niet meer aansprakelijk kunnen stellen, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit via de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS). Voor meer informatie, kijk op de website van het IAS (www.asbestslachtoffers.nl).