Per 1 april zijn de eenmalige overheidsuitkeringen voor Britse mesothelioomslachtoffers en hun nabestaanden aanzienlijk verhoogd. De uitkering van 52.772 pond aan slachtoffers onder de 38 jaar is verhoogd tot 81.536 pond en voor hun nabestaanden van 23.953 tot 42.432 pond. Ook de uitkeringen aan ouderen zijn gestegen. Een 77-jarig slachtoffer krijgt nu 12.666 pond (was 8.197). Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 8 april 2012.