Het is algemeen bekend dat asbest geassocieerd is met longkanker, echter de exacte relatie tussen lage asbest blootstellingen en longkanker is onbekend. Volgens Sjoukje van der Bij komen in Nederland op dit moment met name relatief lage asbestblootstellingen voor bij personen die beroepsmatig zijn blootgesteld. Op basis van een nieuwe methode schat zij een hoger longkankerrisico bij lage blootstellingen dan verwacht op basis van extrapolatie van het risico bij hoge blootstellingen zoals in eerdere studies is gedaan. Om een schatting te geven van het aantal asbest-gerelateerde longkanker gevallen in de komende 20 jaar in Nederland heeft zij drie verschillende modellen gebruikt, uitgaande van verschillende gegevensbronnen. Schattingen van het aantal asbest-gerateerde longkanker gevallen varieerden van 6500 tot 22000. Het exacte effect van asbest op de omvang van longkanker is lastig te bepalen totdat er meer gedetailleerde informatie beschikbaar komt. Dit promotie-onderzoek werd door het IAS gefinancierd. Bron: Universiteit Utrecht, 6 december 2012, Van der Bij, S. e.a. (2012).