De Hoge Raad vernietigt een arrest van het hof Amsterdam, waarin een werkgever aansprakelijk wordt geacht voor de gevolgen van long- en blaaskanker van een werknemer (onderhoudsschilder). De Hoge Raad oordeelt dat het hof zich teveel heeft laten leiden door een vermoeden van een verband tussen ziekte en werkomstandigheden terwijl dit verband te onzeker is. Verder oordeelt de Raad dat het oordeel van het hof dat de werkgever rekening had moeten houden met de gevaren verbonden aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen ontoereikend is voor het oordeel dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof heeft nagelaten te vermelden welke zorgplicht de werkgever heeft geschonden. Bron: Stichting PIV, 7 juni 2013, Hoge Raad arrest BZ1721 d.d. 7 juni 2013.