De Hoge Raad erkent dat het beroep op verjaring in de claim van een mesothelioompatiënt tegen een bedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bedrijf had geen reeële mogelijkheid zich tegen de vordering te verweren en de aansprakelijkstelling had niet binnen een redelijke termijn, na het aan het licht komen van de schade, plaatsgevonden.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2004 nr. C03/227HR.

Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp