De Hoge Raad oordeelt dat het feit dat mesothelioom altijd wordt veroorzaakt door asbestblootstelling, niet zonder meer meebrengt dat een werkgever bij wie blootstelling heeft plaatsgevonden oorzaak is van en daarmee aansprakelijk voor de asbestziekte die de werknemer heeft gekregen. Van belang zijn duur en intensiteit van de blootstelling bij deze werkgever en van andere blootstellingen gedurende de latentieperiode, en de verhouding daartussen. Bron: recht.nl 6 april 2018: ECLI:NL:HR:2018:53 ; cms.law, 25 april 2018