De Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbest van een onderaannemer die onvoldoende beschermende maatregelen had genomen ten opzichte van een werknemer van een ander bedrijf, namelijk van de (failliete) scheepswerf NDSM. De medewerker van de scheepswerf werkte in de directe nabijheid van de plaats waar door de onderaannemer met asbest werd gewerkt. Bron: Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/211HR.

Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp