De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, pakt malafide bedrijven die het niet zo nauw nemen met de asbestregels aan. Een klusbedrijf kreeg in juni een boete van 5000 euro voor het illegaal verwijderen van asbest tijdens een verbouwing. Onlangs kreeg een aannemersbedrijf 14000 euro boete voor het illegaal verwijderen en slopen van asbesthoudende golfplaten. De aanpak van misstanden in de asbestsector heeft prioriteit voor de inspectie. Een van de maatregelen is het opleggen van hogere boetes. Bij ernstige overtredingen is de hoogte van de boete al verdubbeld. Ook is er een speciaal team met tien inspecteurs actief dat zich volledig richt op bestrijding van misstanden met asbest, aldus een woordvoerder. Mogelijk worden in de toekomst misstanden bij bedrijven nog zwaarder beboet. Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om fors zwaardere sancties op te leggen. Bedrijven die zich met asbestverwijdering bezighouden, moeten gecertificeerd zijn en zijn verplicht hun werkzaamheden vooraf te melden bij de Inspectie SZW. In ons land zijn er zo n 300 bedrijven met een vergunning. Van die 300 staan 50 bedrijven onder verscherpt toezicht. Het gaat om bedrijven die al eens eerder op de vingers zijn getikt. Bron: AD, 4 september, BN/De Stem, 19 juni 2012.