In kort geding wijst het Hof Leeuwarden de aansprakelijkheid af van een timmerbedrijf en een busonderneming. Een man met mesothelioom had beide oud-werkgevers aansprakelijk gesteld voor zijn ziekte. Bij het timmerbedrijf had hij van 1967 tot 70 als timmerman gewerkt en bij de busonderneming van 1972 tot 2005 als chauffeur. Volgens het hof heeft de man niet voldoende aannemelijk gemaakt dat hij tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het timmerbedrijf aan asbest is blootgesteld. De busonderneming heeft voldoende aannemelijk gemaakt gemaakt dat in de betreffende periode uitsluitend witte asbest in de remvoeringen werd gebruikt en dat destijds niet bekend was dat de aanwezigheid van witte asbest in het remsysteem voor monteurs gevaarlijk kon zijn. De onderneming heeft bovendien onderbouwd toegelicht dat nog steeds niet vast staat dat de aanwezigheid van witte asbest voor garagemonteurs – die intensiever met het remsysteem in aanraking komen dan anderen zoals buschauffeurs – risico s oplevert. Bron: Hof Leeuwarden, 8 februari 2011.