In hoger beroep erkent Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 10 november 2014 (IAS Nieuws, 15 november 2014), dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. Gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij vorm en inhoud van regelgeving en het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling worden verworpen dat de Staat niet tijdig genoeg tot een asbestverbod is overgegaan. Evenmin is aangetoond dat de staat onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van die regelgeving. Bron: Hof Den Haag, 12 januari 2016; 200.161.607/01; IAS Nieuws: 15 november 2014.