In hoger beroep komt het Hof Den Haag, na weging van alle gezichtspunten, tot het oordeel dat het beroep op verjaring van Ajax Chubb Brandbeveiliging BV – juridisch gezien – niet voldoende schrijnend is om dit als onaanvaardbaar aan te merken. Het gegeven dat de ziekte mesothelioom zich pas heeft geopenbaard nadat de 30-jarige verjaringstermijn reeds was verstreken is daarbij in aanmerking genomen. Het mesothelioomslachtoffer is in deze zaak het kind (tevens huisgenoot) van een man die van 24 augustus 1959 tot 29 juli 1966 in dienst was een rechtsvoorgangster van Ajax. Naar het oordeel van het hof heeft de nabestaande niet aangetoond dat bij Ajax – uitgaande van de maatstaven en opvattingen van destijds – reeds voor het einde van het dienstverband van de man zozeer het besef moest zijn doorgedrongen dat er reden was om ook maatregelen ter bescherming van de thuisomgeving van haar werknemers te treffen. Bron: rechtspraak.nl, 25 januari 2011.