In hoger beroep oordeelt het Hof Den Haag dat het beroep op verjaring van rederij Maersk niet als onaanvaardbaar is aan te merken. Dit oordeel is gebaseerd op een weging van alle gezichtspunten en het feit dat het slachtoffer op 87- jarige leeftijd is overleden, waarbij het een feit van algemene bekendheid is dat de gemiddelde levensverwachting voor mannen (wezenlijk) lager ligt. Gesteld noch gebleken is dat de man voorafgaand aan de diagnose van mesothelioom een zodanige lange lijdensweg heeft moeten ondergaan, dat dit de bereikte leeftijd ten tijde van het overlijden als punt van overweging relativeert.
Het slachtoffer was tussen 1950 en 1967 als respectievelijk havenwerker en stuwer in loondienst werkzaam geweest bij de N.V. Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ (hierna: SMN), waarvan aanvankelijk Nedlloyd BV (hierna: Nedlloyd), nu Maersk, rechtsopvolgster is. Op 24 mei 2007 is de man aan de ziekte mesothelioom overleden. De nabestaanden zijn in hoger beroep gegaan omdat ze het niet eens waren met de wijze waarop de kantonrechter de gezichtspunten had gewogen. Bron: LJN BP1109, Gerechtshof Den Haag, 25 januari 2011.