Wegens de aanwezigheid van asbest op de zolderverdieping verlaagt het Hof Arnhem de WOZ-waarde van een vrijstaande woning.
De zolder was op de waardepeildatum niet toegankelijk en niet geisoleerd. De eigenaar maakt volgens het hof voldoende aannemelijk dat, wil er sprake zijn van een bruikbaar zoldergedeelte, de zolder en mogelijk ook het dakbeschot een forse renovatie behoeven. Daarbij dient eerst het asbest verwijderd te worden. Bron: Hof Arnhem, 28 april 2009, BI4006.