In hoger beroep oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat twee bedrijven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft geleden. De in 2008 overleden man was tussen 1985 en 1993 bij een woningbouwvereniging aan asbest blootgesteld. De werkgever heeft niet bewezen dat zij aan haar zorgplicht jegens de man heeft voldaan. Er is daarom een substantiële kans dat die blootstelling bij het bedrijf de ziekte heeft veroorzaakt. Maar er is tevens een substantiële kans dat de blootstelling bij een andere werkgever, een schildersbedrijf, de ziekte heeft veroorzaakt, aldus het Hof. Beide bedrijven zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk. Bron: Hof Arhnem-Leeuwarden, 8 december 2015, nr. 200.145.846.