In hoger beroep bevestigt Hof Arnhem de uitspraak van rechtbank Almelo d.d. 29 september 2010. Deze uitspraak erkende het beroep op verjaring van voormalig asbestverwerker Eternit als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een aan mesothelioom overleden asbestslachtoffer. De rechter erkende het beroep op verjaring omdat vooralsnog onvoldoende vaststond dat het op het erf van het mesothelioomslachtoffer aanwezige asbestcementafval van Eternit afkomstig is en dat daarvoor nadere bewijslevering nodig zou zijn. De nabestaanden stelden dat de korte verjaringstermijn van vijf jaar niet verstreken was en dat het beroep van Eternit op de lange verjaringstermijn van 30 jaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Bron: rechtspraak.nl: Hof Arnhem, 13 december 2011 en Rechtbank Almelo, 29 september 2010.