In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam dat een brandbeveiligingsbedrijf niet aansprakelijk is voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft geleden, omdat niet bewezen is dat de man in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De man had sinds 1979 in opdracht van het bedrijf bij een staalbedrijf en op schepen brandblussers en blusinstallaties gecontroleerd. In 2014 overleed hij ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Het Hof merkt op dat “het gegeven dat de man tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in ruimten verbleef waarin zich, bijvoorbeeld in de constructie, asbesthoudende materialen bevonden, onvoldoende is voor de bewijsvoering. Het gaat immers niet om blootstelling aan asbesthoudende materialen als zodanig maar om de blootstelling aan losse asbestvezels, nu enkel die losse asbestvezels ziekten als mesothelioom kunnen veroorzaken”. De in de jurisprudentie ontwikkelde omkeringsregel kan pas worden toegepast op het moment dat vaststaat dat de man in de uitoefening van zijn werk aan asbest is blootgesteld. Dat is hier niet bewezen. Bron: rechtspraak.nl, 19 juni 2017; 200.184.617/01 d.d. 6 juni 2017.