Volgens Glynn hebben mensen die in Amerika in een gebied met relatief meer asbest wonen geen hoger risico op mesothelioom. Deze conclusie past niet bij een artikel op Forbes.com waar gesteld wordt dat in rechtzaken over asbesthoudend talkpoeder vaak naar voren wordt gebracht dat zeer lage hoeveelheden asbest mesothelioom kunnen veroorzaken. Bron: Forbes.com, 4 december 2018, Glynn, ME e.a. (2018)