Moerman vergeleek de jaarverslagen van de voormalige asbestproducenten Turner & Newall en James Hardie over hoe deze bedrijven door de jaren heen over asbest rapporteerden. Het gaat om afzonderlijke fases waarin asbest eerst als wondermiddel wordt gepresenteerd, vervolgens als bron van risico en uiteindelijk als bedreiging voor het voortbestaan van de bedrijven. Bron: Moerman, L. e.a. (2014).