Tussen 1993 en 2004 heeft het Italiaanse Nationale Mesothelioom Register 8868 gevallen van pleuraal (longvlies) mesothelioom geregistreerd. De incidentie was voor mannen gemiddeld 3,40 per 100.000 inwoners en voor vrouwen 1,25. De regionale spreiding is groot. Beroepsgerelateerde asbestblootstelling was bij 69,3% (81,5% bij mannen) van de groep die geinterviewd werd (n=4577) als oorzaak aanwijsbaar. Bij 4,4% ging het om blootstelling als huisgenoot van een asbestwerker en bij 4,7% om milieu-blootstelling als omwonende van een asbestbron. De gemiddelde latentietijd was 43,7 jaar sinds het eerste moment van blootstelling. In het bestand is een verschuiving te zien van werknemers uit de traditionele risicosectoren (asbestcementindustrie, scheepsbouw/reparatie en treinonderhoud) naar de bouw. Bron: Marinaccio, A. e.a. (2011).