Vandaag bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 15 jaar. Sinds de start in 2000 ontving het IAS 7000 aanvragen van asbestslachtoffers met mesothelioom. Een groot deel van deze aanvragen (80%) resulteerde in een tegemoetkoming van 19.000 euro of een schadebedrag van tenminste 62.000 euro. Sinds 1 april 2014 staat het IAS ook open voor asbestslachtoffers met asbestose. 
Het IAS werd in 2000 opgericht om een einde te maken aan de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom (longvlies- en buikvlieskanker). Door de progressie van deze ziekte was het voor veel slachtoffers niet mogelijk een juridische procedure tot het eind toe te voeren. Daarom besloten werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de overheid een instituut op te richten, dat op basis van afspraken tijdig kon voorzien in een tegemoetkoming of een schadebedrag voor deze slachtoffergroep. 
 
Ter gelegenheid van het lustrum vindt een congres plaats in de Raadzaal van de Sociaal-Economische Raad met het thema 15 jaar IAS – hoe ziet de toekomst eruit. Verschillende sprekers zullen deze vraag belichten vanuit juridische, medische, epidemiologische en politieke hoek. Tijdens het congres wordt de prof. Job de Ruiterprijs uitgereikt, genoemd naar de oud minister die in 1997 aan de wieg stond van het IAS. De prijs gaat naar iemand, die grote verdiensten heeft op het terrein van asbest en gezondheid. In 2010 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan prof. De Ruiter zelf, in 2012 aan TNO-onderzoeker Jan Tempelman. 
 
Instituut Asbestslachtoffers, 26 januari 2015
www.ias.nl
 
Voor vragen kunt u contact op nemen met Simone Aarendonk – S.Aarendonk@ias.nl – 0651168808.