Prof. Job de Ruiter prijs ingesteld

10 jaar Instituut Asbestslachtoffers

Op 26 januari 2010 bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 10 jaar. Het IAS is
in 2000 opgericht om tegemoet te komen aan de grote problemen van asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom (asbestkanker). Dit zijn veelal ex-werknemers die vroeger met asbest hebben gewerkt, vele jaren later ziek worden en dan meestal nog maar kort leven. Op dit moment gaat het om 400 tot 500 slachtoffers per jaar als gevolg van grootschalig asbestgebruik in het verleden

Instelling Prof. Job de Ruiter prijs

Op deze dag wordt door het IAS een wisselprijs in het leven groepen (om de 2 jaar op 26 januari uit te reiken) voor iemand die zich op het gebied van de asbestproblematiek verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs betreft een werk van de bekende kunstenaar Kees Verkade. De prijs is vernoemd naar professor Job de Ruiter, die aan de wieg van het IAS heeft gestaan. Hij krijgt als eerste dit beeld uitgereikt.

Snel, zorgvuldig en laagdrempelig

Het IAS bemiddelt snel, zorgvuldig en laagdrempelig tussen het slachtoffer en de (ex-) werkgever over het betalen van een schadevergoeding (bedrag € 57.111,-), zodat langdurige juridische procedures niet nodig zijn. Als geen schadevergoeding mogelijk is, kan in samen-werking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een financiële tegemoetkoming van € 18.106,- worden toegekend. Sinds 2007 kunnen overigens alle mensen met mesothelioom, dus niet alleen ex-werknemers voor zo’n tegemoetkoming in aanmerking komen.

Breed gedragen

Het IAS is destijds opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de overheid. Dit onderstreept het breed gedragen belang om iets te doen voor asbestslachtoffers. Het IAS is daarmee uniek, voor geen andere beroepsziekte bestaat er in Nederland iets vergelijkbaars. En ook internationaal geldt het IAS als een goed voorbeeld. Het IAS heeft in de afgelopen 10 jaar al meer dan 3000 mensen met mesothelioom juridisch en financieel kunnen helpen en het einde is nog niet in zicht. De komende jaren zullen helaas nog vele slachtoffers volgen.

Lustrumcongres

Het lustrumcongres vindt plaats in het SER-gebouw te Den Haag, Prominenten als SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, directeur-generaal José Hilgersom van het ministerie van SZW en VNO-NCW-directeur Niek Jan van Kesteren leveren een bijdrage aan dit congres. Verder geven medische en juridische specialisten hun visie op de gevolgen van asbest voor gezondheid en rechtspositie.

Voor nadere informatie: bel mevrouw N. Martens op: 070-3499754 of mail: secrias@ias.nl Zie ook: www.asbestslachtoffers.nl of www.ias.nl