Een artikel dat op 27 oktober in de Canadese krant Globe and Mail werd gepubliceerd beschrijft waarom Canada nog steeds asbest produceert en welke schadelijke effecten dat in een ontwikkelingsland als India teweegbrengt. Bron: The Globe and Mail, 27 oktober 2007. Meer http://www.theglobeandmail.com/