De ‘Leidraad verantwoord werken bij het voorbehandelen en schilderen van asbesthoudende materialen’ is herzien. Op basis van de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is het verboden om asbesthoudend materiaal te bewerken. Onder voorwaarden kunnen bedrijven bij Arbouw ontheffing van dit verbod aanvragen voor onderhoud. Als de ontheffing aan een bedrijf wordt verleend, dan moet dit bedrijf werken volgens de in de leidraad gestelde werkwijzen.

Bron: Arbouw.nl, 17 juni 2005.

Meer

http://www.arbouw.nl/page.aspx?p=/content/nieuwsbrief/juni-2005.xml