Het Canadese Federale Departement voor Gezondheid (Health Canada) heeft de informatie op haar website over het gevaar an asbest gewijzigd. Daar staat niet meer dat chrysotiel minder gevaarlijk is dan andere asbestsoorten, noch dat asbest pas gevaarlijk is als significante hoeveelheden worden ingeademd. Nu staat er duidelijk dat het inademen van astbestvezels, ongeacht soort en hoeveelheid, kanker en andere ziektes kan veroorzaken. Bron: The Globe and Mail, 1 juli 2015