Zoals ook uit de Handreiking blijkt, bestaan er inmiddels veel beleid, wet- en regelgeving en talrijke richtlijnen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Ook heeft zich een omvangrijke jurisprudentie ontwikkeld. De Handreiking is bedoeld voor het doorvertalen van ruimtelijk relevante onderdelen van het milieubeleid in ruimtelijke plannen. In hoofdstuk 8 wordt de problematiek van asbest in de bodem behandeld.
Bron: GGD kennisnet, 14 juli 2005. Meer ggd-wijzer