Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. De onlangs gepubliceerde Handreiking Asbest helpt scholen en gemeenten om grip te krijgen op de asbestproblematiek bij onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zouden steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van asbest. Zo hebben veel schoolbesturen inmiddels maatregelen getroffen in de vorm van sanering of een beheersplan. De handreiking zet de feiten en ervaringen op een rij rondom asbest in scholen en bevat informatie over actuele wet- en regelgeving, de toepassing hiervan en de te nemen acties om calamiteiten te voorkomen. De handreiking is te vinden op de website ruimte-ok.nl. Bron: Nationale Onderwijsgids.nl 2 juli 2015.