De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB – de brancheorganisatie voor de Bakkerij) en de FNV, hebben een Handreiking Asbest voor Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven opgesteld. De industriële bakkerij- en zoetwarenbranche streeft ernaar om op termijn asbesthoudende materialen te verwijderen uit productieapparatuur en op ‘kritische plekken’ in gebouwen en installaties. Kritische plekken zijn plaatsen waar regelmatig productie of technisch personeel werkt of waar zich product bevindt. De handreiking geeft aan hoe er op een verantwoorde manier met de asbestproblematiek kan worden omgegaan. Bron: food holland nieuws, 3 november 2015.