Wereldwijd laten de landen grote verschillen zien in mesothelioomsterftecijfers. Groot Britannië heeft de hoogste aantallen, Portugal de laagste. In negen landen, waaronder Nederland, nam de sterfte door mesothelioom bij mannen in de periode 2003-2013 significant af. Abdel-Rahman vergeleek over de periode 1994-2013 mesothelioomcijfers van 30 landen op basis van de registratie van de International Agency for Research on Cancer/WHO. Bron: Abdel-Rahman, O (2018)