Een Japanse rechter heeft het bedrijf Sumitomo Heavy Industries veroordeeld wegens het blootstellen van 16 ex-werknemers aan asbest op haar scheepswerven tussen 1939 en 1996. Het bedrijf had verzuimd de betreffende medewerkers te waarschuwen noch beschermende maskers ter beschikking gesteld. Sumitomo moet daarom aan 9 ex-werknemers en 7 nabestaanden van ex-werknemers totaal 210 miljoen yen (1,4 miljoen euro) betalen als vergoeding voor de asbestose die de werknemers ten gevolge van de blootstelling kregen. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 30 oktober 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk