In de afgelopen jaren is de bakkerijsector enkele malen geconfronteerd met asbestincidenten. Daarom is er nu een asbest quickscan ontwikkeld. De bakkerij- en zoetwarensector hebben besloten om een kosteloze quickscan te laten uitvoeren bij alle productlocaties in de bakkerij- en zoetwarensector in Nederland. Na de quickscan weet de ondernemer of er asbesthoudende materialen in de procesinstallaties, gebouwen en gebouw gebonden installaties aanwezig zijn. Ook is het duidelijk welke risico’s voor de gezondheid en de producten er zijn, of en welke maatregelen er moeten worden genomen en ontvangt de ondernemer schriftelijk bewijs dat het bedrijf deskundig is gescand. Bron: sloopgids.nl/foodholland.nl, 19 juni 2017