Inademen van asbestvezels kan longkanker veroorzaken. Mensen met longkanker die vroeger met asbest hebben gewerkt kunnen hun werkgever dan ook aanspreken op financiële compensatie voor hun ziekte. Maar asbest is lang niet de enige veroorzaker van kwaadaardige longtumoren. Het roken van sigaretten is veruit de belangrijkste oorzaak. Bij dit type schadeclaims speelt dan ook de vraag: hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan asbest bij het werk de tumor heeft veroorzaakt? In een advies dat op 26 juli is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, adviseert de Gezondheidsraad een methode. De Commissie vindt een oplossing in een zogeheten proportionele benadering, waarbij zowel het aantal vezeljaren als maat voor de asbestblootstelling als het aantal “packyears” als maat voor de blootstelling aan sigarettenrook worden verdisconteerd. Deze benadering is al in een aantal aansprakelijkheidsprocedures toegepast. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) meldt in haar nieuwsbrief van oktober dat Nederland met deze proportionele benaderingswijze afwijkt van internationaal gehanteerde criteria. In vrijwel alle andere Europese landen wordt een alles-of-niets systeem gehanteerd waarbij men ervan uitgaat dat bij een blootstelling van 20 vezeljaren een dubbel risico op longkanker bestaat en daarmee recht op een beroepsziekte-uitkering,zowel bij rokers als bij niet-rokers. Theoretisch is de proportionele benaderingswijze, volgens het NcVB goed,maar het zal moeten blijken in hoeverre dit uitvoerbaar is en zal worden gehanteerd door het IAS. Zowel de retrospectieve blootstellingsschatting van asbest als die van vroegere rookgewoontes is lastig,waarbij een zekere bias van de vroegere rookgewoontes verwacht mag worden in het zicht van een procedure. Het IAS zal komend jaar beoordelen of ook asbestslachtoffers met longkanker bij het instituut voor bemiddeling in aanmerking komen. Bron: Gezondheidsraad, 26 juli 2005, NCvB, nieuwsbrief oktober 2005. Meer http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php?ID=1245

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/Nieuwsbrief%203%202005.pdf