In een retrospectief onderzoek is nagegaan wat de bemoeienis van arboprofessionals was met de gezondheidsrisico s van asbest in de periode 1930 tot1990: hebben zij het risico gesignaleerd en aangedrongen op preventieve maatregelen? Geconcludeerd wordt dat zij vooral handhavers en uitvoerders bleken te zijn van regelgeving gericht op eliminatie van de gezondheidsrisico s van asbest. Slechts enkele pioniers pleitten voor gezondheidsbeschermende maatregelen. Bron: Plomp,N. (2014). De rol van gezondheidsprofessionals in de asbestcasus. TBV 22, nr. 4, april 2014.