Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor Nederland vier mogelijke toekomstscenario’s berekend voor het aantal mensen dat mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker kan krijgen. De piek in het aantal mensen dat mesothelioom krijgt, ligt achter ons. In totaal zullen er in de periode 2017-2050 nog zo’n 9.000 tot 12.200 nieuwe gevallen bijkomen. Het nog te verwachten aantal nieuwe gevallen van werkgerelateerde asbestlongkanker wordt voor de periode 2017-2050, afhankelijk van het scenario, geschat op 5.300 tot 10.200. Bron: RIVM, 21 december 2017