Er is onrust over het voorgenomen verbod op asbestdaken per 2024. Dit gaat gebouweigenaren en dus ook woningcorporaties, onnodig veel geld kosten, aldus Aedes, de koepel van woningcorporaties. Verzekeraars verhogen premies voor klanten met asbestdaken of willen asbestschade niet langer verzekeren. Provincies verschillen in hun aanpak om sanering te stimuleren. Inmiddels kampt de asbestsaneringsbranche met capaciteitsproblemen. Bron: Aedes, Agriholland.nl, Boerderij vandaag, september, oktober 2017